Regler for HFI/HPFI relæer fra 1. juli 2008

​I en pressemeddelelse fra Sikkerhedsstyrelsen fra den 12. september 2006 lyder det, at alle bygninger i Danmark senest den 1. juli 2008 skal have HPFI/HFI-relæ installeret i elinstallationerne. Det gælder både boliger og erhverv.

Dette krav er et brud med hidtidig praksis, der som nævnt har været, at en elinstallation er lovlig, hvis den var lovlig på udførelsestidspunktet. Det forklarer, hvorfor der ikke nødvendigvis er installeret et HPFI-relæ i en bolig af ældre dato.

HPFI-relæet er en fejlstrømsafbryder, en beskyttelseskomponent i det elektriske system. HPFI-relæet beskytter mennesker og dyr mod at få elektrisk stød, som kan have fatale følger. Kort fortalt, HPFI-relæet beskytter dig og sikringerne beskytter kun dine brugsgenstande.

Har du ikke et HPFI relæ?

​Ring på tlf. 29 60 46 56 og få et uforpligtende tilbud på opsætning

Fakta

Hvor der i en eksisterende installation er installeret HFI relæ, skal denne kun udskiftes med en HPFI relæ ifølge med større renoveringer af elinstallationerne. Fra 1994 har det været et krav, at alle nye boliger skal have et HPFI-relæ.

HPFI relæ i nye installationer og HPFI eller HFI relæ i eksisterende installationer skal være virksomme.

Uddrag fra Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6. Kapitel 621.1

Ejeren (brugeren) af enhver installation (herunder også brugsgenstande med tilhørende ledninger) skal udvise påpasselighed med hensyn til at afværge, at installationen udsættes for overlast. Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler afhjælpe snarest muligt samt foranledige, at der hurtigst muligt træffes foranstaltninger for at hindre, at fejl eller mangler kan foranledige fare for personer, husdyr eller ejendom.

Højere el sikkerhed

En af grundene til Sikkerhedsstyrelsens afgørelse om tvungen HFI/HPFI er, at der i dag på mange husholdningsapparater findes en stikprop, der fysisk passer i de danske stikkontakter, men ikke skaber forbindelse til beskyttelsesjorden (Det tredje ben på stikproppen mangler). Jordforbindelsen forhindrer, at brugeren får stød, hvis der f.eks. opstår en elektrisk fejl i et apparat.

I de senere år er der endvidere sket en række justeringer i de europæiske standarder for el sikkerheden i de elektriske husholdningsapparater. De justeringer gør det nødvendigt med jordforbindelse eller en anden form for supplerende beskyttelse, så som HPFI/HFI-relæ. Den markante stigning i antallet af elektriske apparater i de danske hjem, gør det relevant med det nye sikkerhedsmæssige krav.

Ved nyopsætning af en hel del forskellige brugsgenstande skal der imidlertid sørges for en beskyttelse mod indirekte berøring (indirekte berøring er f.eks. berøring af en metalkapsling på en brugsgenstand, der ved en fejl er blevet spændingsførende), også i ældre installationer. Det gælder f. eks. ved udskiftning eller nyopsætning af køle- og fryseskabe (over 18 kg), vaske- og opvaskemaskiner, vandvarmere, tørretumblere og meget mere.

Der kan dog være tilfælde, hvor der ikke er krav om der skal være installeret et HPFI/HFI-relæ. Det kan være i tilfælde hvor der er tilsluttet livsvigtige apparater (ilt-masker, brandsluknings- og varslingsanlæg mm). Se nærmere i diverse noter i Stærkstrømbekendtgørelsen afsnit 6, 6A, 6B og afsnit 8. link til sikkerhedsstyrelsen www.sik.dk.

Typer af stikpropper

Det er tilladt at sælge brugsgenstande i Danmark med Schuko stikpropper (se fig. 1), men da det ikke tidligere har været tilladt at opsætte Schuko stikkontakterne i Danmark findes der ikke mange af sådanne stikkontaktor. Derfor er det vigtigt at kontrollere hvilket stikprop der skal benyttes der hvor man vil tilslutte sin brugsgenstand. Hvis ikke det er en Schuko stikkontakt man har, kan man klippe stikket af og få sat et trebenet stikprop på i stedet (se fig.2), eller køber en Schuko adapter (se fig.3) der kan sættes direkte oven på stikproppen og derefter i stikkontakten. På den måde er man sikker på der er jordforbindelse til ens brugsgenstande​

Fig. 1​

Fig. 2

Fig. 3

Øens El Kontakt

Svinget 28, 2. th., 2300 København S

Telefon: 29 60 46 56

E-mail: oens-elkontakt@mail.dk

CVR: 32977480