Virksomhed og drift

​Når man driver virksomhed så er man afhængig af ens maskiner, kassseapparater, lys, køl, osv. virker.

Alle disse ting har behov for at el-installationer er vedligeholdte, så der ikke opstår uventede driftsnedbrud med efterfølgende driftstab.

En god idé er at få lavet en gennemgang af jeres el-installationer, for at få klarlagt de vedligeholdelsesopgaver der ligger i fremtiden, og dermed undgå evt. driftsnedbrud.

En metode der kan klarlægge om jeres el-installationer er i forsvarlig stand kaldes Termografering. Metoden kan vise hvor der evt. er dårlige forbindelser eller komponenter der er overbelastet og dermed kan øge risikoen for driftsnedbrud

Øens El Kontakt kan være jeres samarbejdspartner når der skal udføres service på jeres el-installationer, eller i forbindelse med en forestående renovering.

Desuden vil Øens El Kontakt kunne rådgive om evt. energibesparende tiltag i netop din virksomhed, ligesom evt. ulovlige og personfarlige el-installationer vil blive opdaget og rettet inden disse evt. vil føre til en ulykke.

Øens El Kontakt

Svinget 28, 2. th., 2300 København S

Telefon: 29 60 46 56

E-mail: oens-elkontakt@mail.dk

CVR: 32977480