​Kontroleftersyn af jeres el installationer i forsamlingslokalet

Siden juli 2000, har det været lovpligtigt at gennemføre el-eftersyn, samt kontrol af nød og panik-belysning i forsamlingslokaler til mere end 150 personer.

El-eftersynet skal gennemføres hvert 2. år og dokumenteres med en elsikkerhedsattest. Elsikkerhedsattesten skal hænges op på et, for publikum, synligt sted.

Hvert 3. år skal der normalt indsendes en attest til kommunal-bestyrelsen (redningsberedskabet), udfærdiget af en autoriseret el-installatør, der godtgør at diverse sikkerhedsanlæg er i driftsklar stand.

Med en gyldig el-sikkerhedsattest, kan man undlade at indsende attesten til kommunen.

Alle forsamlingslokaler til over 150 personer skal hvert andet år have udført et eftersyn af de elektriske installationer samt nød- og panikbelysningen.

Et kontrolbesøg omfatter tilhørende elmateriel, elektriske brugsgenstande og apparater, herunder nød- og panikbelysningsanlæg, eventuelle automatiske dørlukningsanlæg (ABDL) og varslingsanlæg af en autoriseret el-installatørvirksomhed.

Efterfølgende bliver der ophængt ny el-attest, typisk ved siden af godkendelsen fra de lokale brandmyndigheder.

Eftersynet bliver udført efter Sikkerhedsstyrelsen retningslinjer.

Hvad er et forsamlingslokale i lovens forstand?

Ifølge lovbekendtgørelse nr. 1054 af 08/12/2003 §1, stk.5, defineres forsamlingslokaler som:

  • Teatre

  • Biografer

  • Restauranter

  • Diskoteker

  • ​Selskabslokaler

  • Mødelokaler

  • Koncertsale

  • Udstillingslokaler

  • Idrætshaller

  • Bygninger og lokaler, der benyttes til lign. formål, Samt tilhørende gange og flugtveje, vestibule, køkken, depotrum og andre lokaler med direkte tilknytning til det pågældende forsamlingslokale.

Hvem har ansvaret?

Hvis du er udlejer, forpagter eller ejer af et forsamlinglokale, er det dit ansvar at få foretaget et el-eftersyn og ophængt en elsikkerhedsattest.

Hvordan bestiller jeg en el-sikkerhedsattest?​

Du ringer eller skriver til Øens El Kontakt, så finder vi en tid og pris, der passer til netop jeres lokale.

Tlf.: 29 60 46 56

Eller udfyld formularen ->​

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Øens El Kontakt

Svinget 28, 2. th., 2300 København S

Telefon: 29 60 46 56

E-mail: oens-elkontakt@mail.dk

CVR: 32977480